Studieblokken voor mannen

Studieblokken voor mannen

Studie 1: 'Ambten van Christus, definiëren en plaatsen van de ambten'.
Een inleiding op het thema. Wat is een ambt, wat onderscheidt een ambt van een baan? Wat voor leven heb je dan?

Studie 2: Profeet/Profetie: 'Geen aai over de bol verhaaltje'.
De bijbelse profeet is geen allemansvriend. Het vreemde woord dat hij brengt zet de wereld op zijn kop. Ga er maar aan staan! Wat is typerend voor een profeet in Israël? Op welke wijze is Jezus profetisch te verstaan? Hoe worden wij uitgenodigd onszelf als profeten te verstaan?

Studie 3: Priester. 'Wie? Ik?'
De priester in het OT. Een geroepene tot het werk in de tempel, iemand met een 'lijntje' met God. Hij offert, verricht symbolische rituelen, doet voorbede en is soms jurist. Priester zijn in je eigen omgeving.

Studie 4: Koning. 'Geroepen om te dienen'.
De koning/Koning in het OT, Koning Jezus in het NT. Koninklijk gedrag, wat zie je van de Koning in en door mij?

Zondag 12 mei zal de gehele studiestof in een werkmap klaarliggen in de kerken in Dorp, Brug en Sluipwijk.


De avonden zijn onafhankelijk van elkaar te volgen, maar vormen met elkaar een prachtige serie onderwijs waar je als man mee aan de slag kan. Komen dus, en neem een broeder mee. We zien uit naar een gezegende studie.

terug