Identiteit Identiteit

De kerk in Sluipwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze geloofsgemeenschap bestaat meer dan 700 jaar. We weten ons gedragen door het geloof zoals dat in de belijdenis van de kerk der eeuwen beleden wordt.

Wij geloven dat wij onszelf niet kunnen bevrijden, maar dat God dat doet. Zíjn woord breekt binnen in ons bestaan. Vandaar dat we telkens weer die oeroude bijbelverhalen willen horen. Verhalen die telkens nieuw blijken te zijn, omdat God zelf daardoorheen mensen aanspreekt. 

De verkondiging van de gekruisigde en opgestane Heer vormt het hart van het christelijk geloof dat wij zondag aan zondag horen. In de liederen die wij zingen, zingen we het geloof ons te binnen. De gebeden dragen ons door goede en slechte tijden heen. 

Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn voor alle mensen die God op ons pad brengt. Open voor mensen van deze moderne tijd. Open ook voor mensen bij wie het leven anders verloopt dan ze hadden gehoopt en gedacht.

Wij willen ons op sleeptouw laten nemen door het woord van tora, profeten en apostelen. De weg gaan die Jezus de Christus helemaal tot het einde toe gelopen heeft. We hopen dat telkens nieuwe mensen zich bij ons aansluiten. Met Israël weg uit de slavernij van Egypte, door de woestijn op weg naar het beloofde land. 

Reken maar dat dit de reis van je leven is!

 

 

 

 

terug