Kerkenraad Kerkenraad

Scriba van de kerkenraad:
Evert van Blotenburg tel. 0182-392575
Email: Wij sturen de email door naar de scriba.

Contactpersoon diaconie:
-
Email: Wij sturen de email door naar de diaconie.

Contactpersoon college van kerkrentmeesters:
Geurt Bitter, tel. 06-14547699
Email: Wij sturen de email door naar de kerkrentmeesters.

 

Rekeningnummers Sluipwijkse kerk:

Betaalrekeningen:

Rabobank 35.49.04.477

Na 1 februari 2014:
IBAN: NL19 RABO 0354 9044 77
BIC:   RABONL2U


Begraafplaats:

Rabobank 12.74.82.105

Na 1 februari 2014:
IBAN: NL65 RABO 0127 4821 05
BIC:   RABONL2U

terug