Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Sluipwijk
 
 
Programma Openingsweek Gerestaureerde Kerk 4 t/m 10 juni 2017 Programma Openingsweek Gerestaureerde Kerk 4 t/m 10 juni 2017

Zondag 4 juni: Pinksterfeest en Inwijdingsdienst voor alle leden van de Hervormde Gemeente Sluipwijk. Aanvang 10.00, na afloop koffie met gebak en ontmoeting

Maandag 5 juni:Tweede Pinksterdag, geen activiteiten.

Dinsdag 6 juni: Officiële opening voor genodigden om 19.30.De kerkenraad en de BKS nodigen instanties en bedrijven uit voor de formele opening.

Woensdag 7 juni: Sing-in voor de jongeren van alle reeuwijkse kerken. Aanvang:20.00. Zingen met een band en gezellig samenzijn.Toegang gratis.

Donderdag 8 juni: Concert aan de Plas. Aanvang: 20.00.
Genieten van diverse soorten muziek, vocaal en instrumentaal: orgel-piano-zang-blokfluit. Toegang gratis.

Vrijdag 9 juni:Open Huis voor alle reeuwijkse kerkleden, buurtbewoners en chr.basisschool De Regenboog. Van 19.30 tot 21.30 ontvangen wij u met koffie/thee en een fotopresentatie van de restauratie.

Zaterdag 10 juni: Open Huis voor alle Reeuwijkers en ex-Reeuwijkers, familie en vrienden. Van 10.00 tot 12.00 ontvangen we allen die nieuwsgierig zijn.

Zaterdag 10 juni: Vrijwilligersfeest van 16.00 tot 20.00.
Allen die bereidwillig hebben meegewerkt aan het realiseren van de restauratie zijn van harte welkom vanaf 16.00 op de feestelijke barbecue party.Ook alle overige gemeenteleden zijn welkom.
We verzoeken u om u aan te melden voor 1 juni bij Adriaan Vermeulen per e-mail,op de website van de kerk of persoonlijk bij Adriaan Vermeulen, Jan Smit of Wim Verweij.

 
Restauratie kerk Restauratie kerk

Nadat het benodigde bedrag van € 555.000,- door de Hervormde Gemeente Sluipwijk ( HGS) en Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk ( BKS ) bij elkaar gebracht is wordt na vele voorbereidingen op 10 oktober 2016 gestart met de restauratie.

Binnen twee dagen is de kerkzaal door vrijwilligers leeggemaakt. De banken en vloerdelen zijn verkocht, wat bewaard moet blijven is op enkele adressen opgeslagen en de rest is afgevoerd. Het orgel en de pilaren zijn ingepakt. Na verwijdering van asbest, de betonvloer en een laag zand is op 24 oktober de aannemer Goudriaan Jongerius gestart met het heien van 56 buispalen, die zijn vol gestort met beton. Na het aanbrengen van een vlechtwerk van betonijzer, het storten van de betonnen vloer, de elektriciteitsleidingen en een isolatielaag van schuimbeton zal in december de vloerverwarming worden aangebracht.

Helaas zijn er intussen zorgen ontstaan over de slechte staat van het kerkdak. Om het dak te kunnen vernieuwen zal met stichting BKS worden overlegd of de mogelijkheid aanwezig is HGS financieel bij dit nieuwe project te ondersteunen.

Intussen is er door architect Pim van Dijk met een interieurcommissie, samengesteld uit gemeenteleden, een plan ontworpen voor de inrichting van de kerkzaal.

Tijdens de restauratie worden de morgendiensten gehouden in de recreatiezaal van Zorgcentrum ‘De Reehorst’ en de avonddiensten in het kerkzaaltje.

Nog steeds liggen de werkzaamheden op schema. Als dat zo blijft hopen we met Pinksteren 2017 de kerkzaal weer in gebruik te nemen.

 
Bestuur van de restauratiecommissie Bestuur van de restauratiecommissie

Cor Vonk, voorzitter; Ineke Bezemer, secretaris; Geurt Bitter, contactpersoon kerkrentmeesters; Wim Verweij, contactpersoon kerkenraad;Martijn van Delft, contactpersoon kerkenraad; Dirk van Nieuwkoop; Richard van Nieuwkoop; Rob Perdijk. De vergaderingen worden bijgewoond door de leidinggevende van de restauratie de heer Roger Bontenbal

 
 
 
 

Eredienst - Palmzondag
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-03-2018 om 18:30 uur
meer details

 
Kerkdienst rechtstreeks luisteren en opname terugluisteren

Klik hier om de dienst rechtstreeks te beluisteren of terug te luisteren meer
 
Fotoalbum
 
Facebook
 
Lubbers in Kosovo

We ondersteunen als kerk de familie Lubbers die is uitgezonden naar de christelijke gemeente in Peja (Kosovo)

Kijk voor meer informatie op lubbersinkosovo.nl

 
Klep en brei voor de bazaar

Er wordt regelmatig een creatieve avond gehouden om samen te timmeren, breien, knutselen, haken of naaien voor de bazaar. 

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Neem gerust eigen ideeen of materialen mee!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Catrien van Blotenburg (tel. 0182-392575) of Nelleke Vergunst (tel. 0182-301050)

 
ANBI
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.