Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Sluipwijk
 
 
Zending Zending

Zending en Werelddiaconaat
Als Sluipwijkse kerk willen we een missionaire gemeente zijn die in het dagelijks leven gestalte geeft aan het evangelie van Jezus Christus. Zoals Christus omziet naar ons, zo willen wij oog en hart hebben voor elkaar en de mensen in onze omgeving. Dat kan heel praktisch door de handen uit de mouwen te steken en een buur in nood te helpen. Het kan ook door een goed woord van Jezus te spreken. Daar zien we als gemeente niet een tegenstelling in. Volgens het getuigenis van de Schrift zijn de communicatie van het evangelie en de dienst aan de naaste onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zijn mensen op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking actief in binnen- en buitenland. Als Sluipwijkse Kerk zijn onze mogelijkheden beperkt (we zijn een kleine gemeente). Daarom ondersteunen wij dit werk van harte door middel van collecten en acties. We zijn betrokken bij het werk van de IZB- voor zending in Nederland, de Gereformeerde Zendingsbond en Kerk in Actie. Uiteraard denken we regelmatig aan het zendingswerk in de voorbede op zondag.


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de diakenen of de predikant.

 
Famillie Lubbers bereidt zich voor op Kosovo

Famillie Lubbers bereidt zich voor op Kosovo

Rik en Machteld en hun beide dochters Wieke en Giske zullen worden uitgezonden naar de christelijke gemeente in Peja (Kosovo).


Zij spreken het verlangen uit om – juist in de moeilijke Kosovaarse context – iets te laten zien van Gods oneindige liefde voor de wereld. Te laten zien dat gevouwen handen sterker zijn dan gebalde vuisten. Zij  weten dat - nú tijdens onze voorbereidingen en straks tijdens ons werk in Kosovo - velen ons werk dragen door gevouwen handen. Dat is bemoedigend!”

Wij willen hun werk steunen door de opbrengst van onze zendingsbussen, gebed en medeleven.

Voor meer informatie over hun werk kijk op lubbersinkosovo.nl 

 
 
 
 
ANBI
 
Kerkdienst rechtstreeks luisteren en opname terugluisteren

Klik hier om de dienst rechtstreeks te beluisteren of terug te luisteren meer
 
Fotoalbum
 
Facebook
 
Lubbers in Kosovo

We ondersteunen als kerk de familie Lubbers die is uitgezonden naar de christelijke gemeente in Peja (Kosovo)

Kijk voor meer informatie op lubbersinkosovo.nl

 
Handwerkgroep

Met een groepje enthousiaste handwerksters komen we maandelijks bij elkaar om dingen te maken die op de jaarlijkse Sluipwijkse markt verkocht worden. Er worden o.a sokken, sjaals, babyslofjes, knuffels, poppenkleertjes en andere leuke dingetjes gemaakt.

Voor info: Catrien van Blotenburg 0182-392575


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.