Menu Sluiten

Begraafplaats

De begraafplaats naast de kerk is een algemene begraafplaats, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk Sluipwijk. Iedereen die een binding heeft met de Sluipwijkse kerk of met Sluipwijk kan, indien gewenst, begraven worden op deze begraafplaats. De kerkrentmeesters hebben een beheerder aangesteld die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats.

U kunt  telefonisch contact opnemen met de beheerder van onze begraafplaats, Hanny Bitter (telefoon 06-51984901) of met Geurt Bitter (telefoon 06-14547699). Bij afwezigheid kunt u ouderling Wim Verweij (telefoon 0182-374176) bellen.

Soorten graven en termijnen

De begraafplaats kent twee soorten graven. Een algemeen graf en een eigen of particulier graf. Het algemene graf heeft een uitgifte termijn van 10 jaar, wat overeenkomt met de minimale wettelijke uitgifte termijn. Deze kan aan het einde van de termijn niet verlengd worden. In een algemeen graf kunnen meerdere personen begraven worden. Deze personen hebben geen enkele relatie met elkaar.

Een particulier graf heeft een uitgifte termijn van 20 jaar. Aan het einde van de termijn kunnen de nabestaanden deze telkens met 10 jaar verlengen. In het particuliere graf (of familiegraf), kunnen 2 personen begraven worden. De rechthebbende kan aangeven wie in het graf begraven mag worden. Een particulier graf kan gereserveerd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Kosten van begraven

Het in stand houden van een begraafplaats kost geld. Voor het onderhoud rond het graf en het begraven worden kosten in rekening gebracht. De tarieven kunt u opvragen bij de beheerder of inzien op de website van de Sluipwijkse kerk.

Uitvaartdienst

Uitvaartdiensten en begraven liggen wel in elkaars verlengde, maar het is niet zo dat je na een uitvaartdienst in de Sluipwijkse kerk ook naast de kerk begraven moet worden. In die zin zijn het twee onderdelen die los van elkaar staan. Je kunt de kerk inhuren voor een uitvaartdienst of gedenkdienst en elders begraven worden, maar je kunt ook begraven worden naast de kerk en elders een dienst of herdenking houden.

Onderhoud Hervormde Begraafplaats Sluipwijk

Het periodieke onderhoud aan de begraafplaats wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers van de Hervormde Gemeente Sluipwijk. Zij maaien het gras, verzorgen de aanwezige borders en paden en houden de heg netjes. Tijdens het voor- en najaarsonderhoud in en rond de kerk, wordt ook de begraafplaats meegenomen. Alle randen worden dan nagelopen en indien nodig recht gezet. Het onderhoud aan de graven zelf valt buiten de verantwoording van de begraafplaats. De rechthebbende of nabestaanden van de graven moeten deze zelf onderhouden. Ook het plaatsen, onderhouden en verwijderen van planten of bloemen vallen daarbinnen. Op de begraafplaats is water en een gieter aanwezig voor deze verzorging.

Geschiedenis

Vanaf het bouwen van de eerste kerk in Sluipwijk is er ook begraven. De oudste vermeldingen van het kerkhof dateren uit het jaar 1357. In de katholieke tijd konden de overledenen begraven worden in gewijde grond, zowel in de kerk als daarbuiten. Vanaf 1 januari 1829 mocht er niet meer in de kerk begraven worden. Men mocht nog wel begraven op het kerkhof naast de kerk. In 1945 worden de algemene begraafplaatsen naast de kerken van Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk gesloten in verband met het in gebruik nemen van de nieuw aangelegde algemene begraafplaats in de Tempel. Volgens het grafboek van Sluipwijk heeft op 13 maart 1945 de laatste uitvaart plaatsgevonden op deze begraafplaats.

Vanaf die periode waren er geen activiteiten meer op de begraafplaats. Al jaren werd er gesproken over het opnieuw in gebruik nemen van de begraafplaats en uiteindelijk is het in 2006 opgestart. Eerst moesten er allerlei vergunningen komen, maar het belangrijkste was het achterhalen van nog eventuele nabestaanden. Hiervoor moeten diverse aankondigingen in dagbladen worden gedaan en ook op de begraafplaats zelf moet het een jaar en één dag worden aangekondigd middels duidelijk zichtbare tekst. Dit vanwege eventuele jaarlijkse bezoeken van nabestaanden op een bepaalde dag. Sterfdag, trouwdag of geboortedag bijvoorbeeld.

Met slechts 11 grafstenen en verder alleen genummerde betonnen paaltjes, die onleesbaar waren, was het een hele klus om aan alle verplichtingen te voldoen.

In de oorlog is er de bemanning van een bommenwerper begraven. De machine was in de polder neergestort en de 7 jonge mannen kwamen daarbij om. De Sluipwijkers hebben hen een graf en een gedenkteken gegeven. Na de oorlog zijn zij herbegraven in Nijmegen.

Toen de begraafplaats opnieuw werd opengesteld, waren de nabestaanden van de radioman uit het vliegtuig daarbij aanwezig. Zij schonken een nieuw gedenkteken terug aan onze begraafplaats.

Na een renovatie van de begraafplaats is deze weer in 2008 opengesteld. Ook is toen het monument met een grafsteen ter herdenking geplaatst voor de omgekomen vliegtuigbemanning uit de tweede wereldoorlog. Op de website van de Sluipwijkse Kerk treft u een aantal foto’s en een korte film aan van de herdenking die plaats heeft gevonden bij de ingebruikneming van de begraafplaats.