Menu Sluiten

Catechese (belijdenis)

Catechese is het onderricht in het geloof. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis werd dit onderricht gegeven. Van hen die bij de christelijke gemeente behoorden werd kennis verwacht van geloof, gebod en gebed. Vandaar dat in de catechese de geloofsbelijdenis aan de orde kwam (de Twaalf Artikelen), de Tien Woorden en het ‘Onze Vader’. Ook nu komen deze op eigentijdse wijze aan de orde.

Daarnaast is er mogelijkheid om belijdenis te doen.  Openbare belijdenis des geloofs. Zo heette het en zo heet het nog steeds wanneer je voor God en zijn gemeente het geloof in Jezus Christus belijdt. Er is een tijd geweest dat het leek alsof je standaard belijdenis deed rond je twintigste, gewoon als logisch vervolg op en afronding van de catechisaties die je gevolgd had. Maar je geloof belijden is niet vanzelfsprekend. Het is nogal wat als je zegt dat je het in jouw leven van Jezus Christus en die gekruisigd moet hebben. Op deze kring denken we met elkaar na over de vraag wat geloof in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest is en hoe je een volgeling van Jezus Christus wordt. Geloven is iets persoonlijks én je doet het samen. Gelukkig maar, want er valt veel van elkaar te leren.

Catechese en belijdenis wordt op dit moment samen gedaan met Hervormde gemeente te Reeuwijk.

Heb jij nog geen belijdenis gedaan, denk je erover na of weet je het zeker? Neem dan vrijblijvend contact op.
Hopelijk tot ziens!