Menu Sluiten

Bijzondere diensten

Soms is er op zondag een bijzondere dienst. Voorbeelden hiervan zijn de doop, de dienst van Schrift en Tafel (ook wel Heilig Avondmaal genoemd), een inzegening van een huwelijk en het doen van openbare geloofsbelijdenis.

Bij deze diensten wordt door de predikant een formulier gebruikt, waarin staat wat deze bijzondere momenten betekenen. De protestantse traditie reikt ons deze formulieren aan.

Doop
Het ontvangen van de Heilige Doop is een zichtbaar teken dat iemand tot de gemeente van Jezus Christus behoort. De doop getuigt ervan dat wij niet langer van onszelf maar van Jezus Christus zijn. We behoren God toe.

Voor een gesprek over de (bediening van de) doop kunt u contact opnemen. De voorbereiding van de doopdienst en het gesprek over de doop vindt met de doopouders, ouderling en predikant plaats tijdens een doopgesprek in de week voorafgaande aan de doopdienst.

Avondmaal
In de dienst van Schrift en Tafel vindt de viering van het Heilig Avondmaal plaats. Het avondmaal is door Jezus zelf ingesteld: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Tijdens de avondmaalsviering gedenken we het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Als christelijke gemeenschap vieren we de maaltijd ‘totdat hij komt’. We zien reikhalzend uit naar de dag dat Gods koninkrijk doorbreekt en hij het feestmaal aanricht waaraan alle volken zullen deelnemen.

In de hervormde gemeente van Sluipwijk is op dit moment vier keer per jaar een dienst van Schrift en Tafel. Het avondmaal is voor iedereen toegankelijk die belijdend lid (zie Belijdenis) is van de wereldwijde kerk. Een ieder die in Jezus gelooft en niet zonder hem kan leven is van harte welkom om met ons de maaltijd van brood en wijn te vieren.

Belijdenis
Iemand belijdt hardop zijn of haar geloof in God in een kerkdienst. Daarvoor heeft iemand korte of langere tijd onderricht ontvangen in het christelijk geloof: God is de Vader van Jezus Christus en wij leren hem kennen door de heilige Geest. Verder wordt de belofte afgelegd te volharden in het geloof en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente van Christus.

Wilt u meer weten over belijdenis doen, neem dan contact op.

Huwelijk
De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar Gods zegen over het huwelijk vraagt in een kerkdienst. Wij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond van liefde en trouw voor het hele leven. Het bruidspaar ontvangt Gods zegen over hun verdere levensweg.

Wilt u meer weten over de inzegening van een huwelijk in de hervormde gemeente van Sluipwijk, neem dan contact op.