Menu Sluiten

Diaconaat en Zending

Als Sluipwijkse kerk willen we een missionaire gemeente zijn die in het dagelijks leven gestalte geeft aan het evangelie van Jezus Christus. Zoals Christus omziet naar ons, zo willen wij oog en hart hebben voor elkaar en de mensen in onze omgeving. Dat kan heel praktisch door de handen uit de mouwen te steken en een buur in nood te helpen. Het kan ook door een goed woord van Jezus te spreken. Daar zien we als gemeente niet een tegenstelling in. Volgens het getuigenis van de Schrift zijn de communicatie van het evangelie en de dienst aan de naaste onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zijn mensen op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking actief in binnen- en buitenland. Als Sluipwijkse Kerk zijn onze mogelijkheden beperkt (we zijn een kleine gemeente). Daarom ondersteunen wij dit werk van harte door middel van collecten en acties. We zijn betrokken bij het werk van de IZB- voor zending in Nederland, de Gereformeerde Zendingsbond en Kerk in Actie. Uiteraard denken we regelmatig aan het zendingswerk in de voorbede op zondag.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de diakenen.