Menu Sluiten

Gemeente

Wij zijn een gemeente die verlangt om te leven in overeenstemming met de Bijbel. Uit dat Woord van God leren wij dat wij mogen leven uit Gods liefde door Zijn Zoon onze Heer Jezus Christus. Dit vieren wij elke zondag in onze kerkdiensten. Maar ook door de week staat dat centraal in onze activiteiten. Wij willen een gemeente zijn, die wel de traditie van hen die ons zijn voorgegaan in ere houdt, maar dat doet door deze te vertalen naar de huidige tijd en de vormen die daar bij passen.

Visie
De kerk in Sluipwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze geloofsgemeenschap bestaat meer dan 700 jaar. We weten ons gedragen door het geloof zoals dat in de belijdenis van de kerk der eeuwen beleden wordt.
Wij geloven dat wij onszelf niet kunnen bevrijden, maar dat God dat doet. Zíjn woord breekt binnen in ons bestaan. Vandaar dat we telkens weer die oeroude bijbelverhalen willen horen. Verhalen die telkens nieuw blijken te zijn, omdat God zelf daardoorheen mensen aanspreekt.
De verkondiging van de gekruisigde en opgestane Heer vormt het hart van het christelijk geloof dat wij zondag aan zondag horen. In de liederen die wij zingen, beleven wij ons geloof. De gebeden dragen ons door goede en slechte tijden heen.

Missie
Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn voor alle mensen die God op ons pad brengt. Open voor mensen van deze moderne tijd. Open ook voor mensen bij wie het leven anders verloopt dan ze hadden gehoopt en gedacht. Open voor alle gemeenteleden en alle Sluipwijkers.
Wij willen ons op sleeptouw laten nemen door het woord van tora, profeten en apostelen. De weg gaan die Jezus de Christus helemaal tot het einde toe gelopen heeft. We hopen dat telkens nieuwe mensen zich bij ons aansluiten. Met Israël weg uit de slavernij van Egypte, door de woestijn op weg naar het beloofde land.
Zo gaan wij in deze tijd allemaal door de woestijn van ons eigen leven achter Jezus aan naar het land dat Hij ons belooft.