Menu Sluiten

Kerkbode / Kruispunt

De Kerkbode wordt aan het begin van iedere maand bezorgd m.u.v. de zomerperiode. Ter bestrijding van de onkosten wordt abonnees gevraagd jaarlijks een bedrag van rond de € 27,50,- (richtbedrag) over te maken naar bank 354904477 (IBAN: NL19 RABO 0354 9044 77) o.v.v. “Kerkbode”. Als u de kerkbode per post wilt ontvangen, dan zijn er extra porto kosten, namelijk € 30,- .

Kopij aanleveren kan bij Erma Smit via

Met vragen over de bezorging kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.